Skip to main content
Diensten

Specialistische fiscale diensten in de medische sector bij Drachten

Van der Laan Medical is expert in de fiscale en administratieve dienstverlening voor de vrije beroepsbeoefenaars. Wij leveren een scala aan diensten, hieronder kort uitgelegd. Daarbij zijn we altijd persoonlijk en onafhankelijk. We leveren deze service aan ondernemingen in de medische sector rond Leeuwarden en Groningen.

Administratieve begeleiding

De medische sector heeft specifieke eigenschappen, waar specialistische kennis voor nodig is.

Jaarrekening

U levert de documenten, dan verzorgen wij de complete jaarrekening van uw praktijk. Mist er nog iets? Van der Laan Medical ziet het.

Belastingaangiftes

Van der Laan Medical verzorgt voor u de aangiften van inkomsten-, vennootschaps- en omzetbelasting.

Salarisadministratie

De medische sector heeft specifieke eigenschappen, waar specialistische kennis voor nodig is.

Optimalisering fiscale positie

Door strategisch na te denken over de aspecten van uw fiscale situatie helpen we uw positie te verstevigen.

Begeleiding bij overname

Verkoopt u uw medische praktijk, of wilt u er juist een aankopen? Dan is overzicht doorslaggevend. Van der Laan Medical helpt u hierbij.

Overzicht bij contracten

Voor het opstellen of het beoordelen van een contract is een deskundige blik van belang. Van der Laan Medical heeft oog voor uw bedrijf.

Advies over financiering

Vanuit uw medische onderneming overweegt u soms een investering te doen. Of juist investeerders te zoeken. Vraag dan Van der Laan Medical om advies. Wij onderzoeken uw situatie grondig in overleg met een onafhankelijke expert op dit terrein. 

Advisering over de rechtsvorm

Wordt het een maatschap of toch een bv? Als vrijgevestigd medisch specialist let u op een aantal zaken. Van der Laan Medical weet welke en adviseert u hierbij.

Financiën

Een strak financieel plan bevat een realistische begroting en heldere prognoses voor de komende jaren. Van der Laan Medical helpt u hier houvast in te vinden.

Vermogensvergelijkingen

Als ondernemer moet u in het 2e kwartaal een vermogensvergelijking doorgeven aan de Bank. Van der Laan Medical stelt deze voor u op.

Financial- en estateplanning

Hoe verhoudt zich uw vermogen tot uw gezin en familie? Welke positie heeft uw bedrijf daarin? Dit zijn zaken om goed te organiseren.

Advisering over personeelszaken

Uw personeel heeft rechten en plichten. Voor een kleinere medische onderneming, zonder HR-afdeling, biedt advies van Van der Laan Medical daarin ondersteuning.